Arsen u vodi za piće

Arsen je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata ima simbol As, atomski broj mu je 33, a atomska masa mu iznosi 74,92160 (2).

Arsen se nalazi u dvije alotropske modifikacije: sivi i žuti arsen. Sivi ili metalni arsen je postojaniji oblik. Arsen i njegovi spojevi su otrovni i upotrebljavaju se kao insekticidi, kod izrade pesticida i pigmenta za boje. Arsenovi spojevi su kumulativni otrovi. Letalna doza za odrasle je 1-4 mg/kg  tjelesne težine. Granična vrijednost za arsen u vodi za piće je 0,01 mg/l.

Arsen je široko rasprostranjen u zemljinoj kori. U vodi se nalazi kao posljedica raspada minerala i ruda, a u podzemnim vodama kao pojava erozije iz lokalnih stijena. Industrijske otpadne vode i sagorijevanje fosilnih goriva također doprinose pojavljivanju arsena u vodi na nekim područjima. U vodi se arsen uglavnom nalazi kao trovalentni arsen As (III) – arsenit ili petovalentni  arsen As (V) – arsenat i to je neorganski arsen. Organski arsen se nalazi u plodovima mora, i vrlo malo je štetan za zdravlje jer se lako eliminiše iz organizma. Arsen koji se nalazi u vodi za piće predstavlja najveću prijetnju javnom zdravlju.

Toksičnost arsena je poznata već desetljećima, a u novije vrijeme dokazana je i njegova kancerogenost. Učestala su istraživanja koja povezuju povišene koncentracije arsena u vodi za piće i pojave karcinoma. Dugotrajna izloženost arsenu putem vode za piće uzrokuje rak kože, pluća, mokraćne bešike, bubrega, kao i druge promjene na koži u koje spadaju promjene pigmentacije i zadebljanja (hiperkeratoza).

Hronična trovanja arsenom koja se događaju nakon dugotrajnog konzumiranja vode za piće u kojoj je prisutan arsen su vrlo različite od akutnih trovanja. Simptomi akutnog trovanja se pojavljuju odmah, i obično uključuju povraćanje, bol u stomaku i krvavi proljev.

Povećana opsanost od raka pluća i mokraćne bešike i arsenom povezanih kožnih lezija, nisu otkriveni kod vode za piće kod koje je koncentracija arsena manja od 0,05 mg/l. Apsorpcija arsena kroz kožu je minimalna, a time i aktivnosti kao što su ručno pranje, kupanje, pranje veša i sl. sa vodom koja sadrži arsen ne predstavljaju opasanost po zdravlje ljudi. Da bi se razvio rak, obično je potrebno više od 10 godina izlaganja arsenu.

Ukoliko je analiza pokazala prisustvo arsena u Vašoj vodi, mi Vam nudimo njegovo uklanjanje, visokokvalitetnom masom njemačkog porijekla, koja se koristi širom svijeta.

Sistemi za tretman vode za piće