Automatski hlorinatori

 

Dezinfekcija vode – hlorisanje:

Dezinfekcija vode podrazumijeva uklanjanje ili uništavanje patogenih i uslovno patogenih mikroorganizama. Sama dezinfekcija vode se može postići na više načina: fizičkim (prokuhavanjem, ultraljubičastim zracima – UV i ultrazvukom), hemijskim sredstvima (kreč, elektrolitičko srebro, ozon, jod, persićetna kiselina i hlorisanje).

U toku dezinfekcije, odnosno sterilizacije vode kod mikroorganizama u zavisnosti od primjenjene metode dolazi do inhibicije staničnog metabolizma, ili do denaturacije DNA lanca. Naročito su izražene ireverzibilne fizičko-hemijske promjene fermenata disanja i drugih fermenata metabolizma mikroorganizama, što dovodi do inaktiviranja i odumiranja ćelija.

Oprema za hlorisanje vode:

Dezinfekciono sredstvo na bazi hlora, se u većini slučajeva u vodu uvodi u formi rastvora – doziranjem odnosno ubrizgavanjem. Na dovodnoj liniji kroz koju voda ulazi u objekat postoji impulsni vodomjer koji u zavisnosti od protoka vode šalje električni impuls dozirnoj pumpi, koja iz rezervoara sa hlornim rastvorom ubrizgava dezinfekciono sredstvo u istu cijev, na poziciji na kojoj se nalazi uvodnik. Dozirna pumpa se pri instalaciji podešava da dozira količinu hlora prema zahtjevanom protoku i krajnjoj koncentraciji hlora u vodi.  Primjenom pogodnih analitičkih metoda (fotometrija, titracija) se na izlaznim tačkama cjevovoda može provjeriti količina rezidualnog hlora, kako bi se osiguralo da sistem dozira tačno potrebnu količinu hlora.

 

Sistem za hlorinaciju sa pulsnim signalom sa vodomjera se sastoji od:
1. Vodomjera sa pulsnim signalom;
2. El. Kabla za spajanje vodomjera i pumpe;
3. Pumpe za doziranje;
4. Spojnice za cijev sa nepovratnim ventilom;
5. Kontrole visine hlora u tanku;
6. Tanka za hlor (50 litara);
7. Ventila za usisavanje sa mrežicom.

 

Hlorinator2

Screenshot_1

Sistemi za tretman vode za piće