Industrijske reverzne osmoze

ro cover

Reverzna osmoza je do sada najefikasniji sistem prečišćavanja vode. Primjenom reverzne osmoze iz vode se odstranjuju najsitnije čestice uključujući i otopljene neorganske soli, poboljšavajući na taj način izgled, okus, miris i ispravnost vode.

Industrijski pogoni, samouslužne autopraonice, objekti za uzgoj životinja, itd., su u stalnoj potrebi za pitkom, i omekšanom vodom u velikim količinama. Njihovi postojeći izvori, veoma često kvalitetom vode ne mogu zadovoljiti te kriterije. Tada je potrebno tu vodu tretirati i dovesti je do kvalitete koja zadovoljava količinske potrebe, zakonske standarde, ali i opravdava uložena sredstva.

EUROAQUAING serija industrijskih reverznih osmoza za velike protoke Vam upravo sve to omogućava, uz konstantnu podršku experata iz oblasti RO sistema.

Sistemi za tretman vode za piće