Industrijski sistemi UV sterilizacije

ind uv

EUROAQUAING FC serija UV sterilizatora namijenjena je za potrebe industrijskih kapaciteta protoka vode koja se treba sterilizirati radi osiguranja njene mikrobiološke ispravnosti.

Pri velikim i zahtjevnim protocima, sistem sa više lampi omogućuje da UV zrake valnih dužina manjih od 280 nm trajno i učinkovito neutrališu mikroorganizme, bez štetnih rezidualnih hemijskih spojeva.

U našoj ponudi posjedujemo različite industrijske UV sterilizatore, čiji se kapacitet određuje na osnovu Vašeg ciljanog protoka vode.

  • EUROAQUAING FC serija od visokokvalitetnog inoxa i sa više lampi u jednom kućištu omogućava nesmetanu i brzu sterilizaciju pri velikim protocima;
  • UV sterilizatori predstavljaju najefikasniji način neutralizacije mikroorganizama;
  • Ne stvaraju rezidualna hemijska onečišćenja vode;
  • Ne mijenjaju miris, okus i svojstva vode;
  • Održavanje je minimalno;
  • Mogućnost ugradnje u razne sisteme prečišćavanja.

ind uv 2

Sistemi za tretman vode za piće