Industrijski i poluindustrijski omekšivači

EUROAQUAING poluindustrijski tip omekšivača su sistemi kreirani namjenski za tretiranje bunarskih voda gdje važnu ulogu igra količina vode koju je potrebno omekšati, kao i vrijeme za koje se treba omekšati.

Industrijska serija omekšivača predstavlja sofisticirane sisteme kreirane da odgovore na visoke zahtjeve industrijskih korisnika za velikim količinama omekšane vode, velikom stepenu omekšavanja i automatskoj kontroli.

Sistemi za tretman vode za piće