Potrošni materijal i rezervni dijelovi

Za sve uređaje i sisteme koje imamo u ponudi, takođe posjedujemo i rezervne dijelove i potrošne materijale, kao i pojedinačne filterske komponente, te tako kod nas uvijek možete nabaviti:

Filterske “catridge” uloške:

“In-line” filterske uloške:

Membrane za Reverznu osmozu i Ultrafiltraciju:

Zamjenski set uložaka:

Filterska kućišta :

Mjerne komponente i testere :

Adaptere, spojnice, nosače i ostalo:

Tabletiranu so, jonoizmjenjivačke smole, i filtracione medije:

 

Sistemi za tretman vode za piće