Deferizatori i Demanganizatori

12

Najčešći problem kod vode iz bunarskih izvora na našim područjima su pored bakteriološke neispravnosti i problemi sa velikim koncentracijama metala u vodi, a posebno željeza (Fe) i mangana (Mn).

Prisustvo povišene koncentracije ova dva elementa u bunarskoj vodi čini izuzetnu opasnost po zdravlje čovjeka, životinja i biljaka koje dolaze u dodir sa tom vodom.

Poznavajući problem bunarskih voda u Bosni i Hercegovini, Euroaquaing tim je kreirao nekoliko filtracionih sistema za rješavanje tih problema:

  • Potpuno automatiziran proces deferizacije i demanganizacije vode,
  • Neškodljivo i pouzdano odvajanje viška Fe i Mn,
  •  Jako jednostavan za rukovanje uz lako pregledan ekran,
  • Neprekidna isporuka čiste vode,
  • Ne zagađuje okoliš niti može predstavljati bilo kakvu opasnost za korisnika,
  • Potpuno izoliran sistem,
  • Jednostavno i jeftino održavanje,
  • Produžava vijek trajanja vaših uređaja.

12

Sistemi za tretman vode za piće