Euroaquaing reverzna osmoza sa booster pumpom

6

Ovaj model posjeduje i „booster“ pumpu koja ima zadatak obezbijediti optimalan pritisak za što bolji rad aparata.

 

 

1. Uklanjanje sedimenta sa 100% PP toploduvanim filterom. Nominalna veličina otvora na filteru je 5 µm (mikrona). Ovi filteri visoke kvalitete odstranjuju iz vode pijesak, hrđu i ostale suspedovane materije. Filteri su otporni na hemikalije i sprečavaju razvijanje mikroorganizama.

2. Filtracija sa aktivnim ugljenom odstranjuje miris i okus iz vode, boju, otrovne materije, slobodni hlor i hlorna jedinjenja (DBPs kao što su THMs koja su kancerogena) te predstavlja sigurnosnu barijeru za slučaj udarnih zagađenja.

4. Uklanjanje sedimenta sa toploduvanim filterom 1 µm (mikron). Odstranjuje ostatake suspendovanih materija, i sprječava prolazak sitnih čestica aktivnog uglja.

5. Voda pod pritiskom potisnuta pumpom prolazi kroz polupropusnu RO membranu. Pri prolasku kroz membranu sve nečistoće iz vode odstranjuju se u odvod, a samo potpuno čista voda odlazi u rezervoar za čistu vodu. Veličina pora na polupropusnoj membrani je tako mala (0,0005 µm) da jedino voda može da prođe, dok se sve nečistoće kao što su rastvorene materije, teški metali, virusi , bakterije i ostalo bivaju uklonjeni iz vode.

6. Voda nakon prolaska kroz RO membranu se skladišti u rezervoaru čiste vode. Svaki puta kad otvorite česmu voda prođe kroz „in line“ karbon blok filter koji vodi daje „završno poliranje“ što je i posljednji korak u ovom procesu. Istovremeno automatski dolazi do ponovnog dopunjavanja vašeg rezervoara pitke vode.

Osnovne komponente:

  •  Sedimentni filter 5 mikrona
  • Aktivni ugljen
  • Sedimentni filter 1 mikron
  • Rezervoar za čistu vodu
  • In line aktivni ugljen (karbon blok) filter
  • Česma
  • Booster pumpa
  • Kućište
Sistemi za tretman vode za piće