EUROAQUAING angažman u Nigeru

Zadatak stručnjaka iz Euroaquaing d.o.o. je bio da obuči pripadnike vojske Nigera  da efikasno i bezbjedno upravljaju mobilnim jedinicama za tretman riječne i jezerske vode, kao i da upoznaju osnovne principe sistema reverzne osmoze i ultrafiltracije na čijim principima pomenute mašine i rade. Nakon obavljenog obučavanja, vojnici polaznici bi trebalo da su u mogućnosti obučavati ostale pripadnike vojske Nigera o radu sa mobilnim jedinicama za tretman vode.

U sklopu programa USAID je donirao mobilne jedinice za tretman vode na bazi reverzne osmoze. Svaka jedinica je instalirana na pokretnu prikolicu, sastoji se od kombinacije  membrana za ultrafiltraciju i reverznu osmozu, ima vlastiti izvor električne energije (generator), a cijeli proces rada uređaja je upravljan uz pomoć naprednih programibilnih logičkih kontrolora (PLC), tako da je uticaj operatora, čovjeka na rad uređaja minimiziran, te je umanjena mogućnost ljudske pogreške.

Program obuke i edukacije vojnika izvodio se u Niamey-u, glavnom gradu Nigera u vojnoj ustanovi, a sve demonstracije rada uređaja su izvršene na rijeci Niger, iz koje su zagađenu riječnu vodu pomenuti uređaji preradili do stepena vode za piće i ljudsku upotrebu.

U toku same obuke se pojavilo par tehničkih problema  u radu uređaja, jer uređaji nisu prethodno puštani u rad, te je stoga predstavnik Euroaquainga prvobitno morao da ispita sve parametre i postavke uređaja, i podesi ih tako da omogući normalan i nesmetan rad uređaja i uspješno okončanje obuke.

Prva dva dana treninga su se sastojala od teoretske nastave u kojoj su polaznici upoznati sa svim dijelovima i funkcijom svakog pojedinačnog dijela uređaja, a za bolje razumijevanje rada sistema  upoznati su i sa  osnovama tretmana vode uopšte, sa posebnim osvrtom na tretman voda reverznom osmozom i ultrafiltracijom. Pored toga, polaznici su morali da prođu i obuku za bezbjedno rukovanje i opremom za čišćenje pomenutih jedinica za tretman vode. Nakon toga, u naredna tri dana uređaj je instaliran na obalu rijeke Niger, gdje je prvi dan zadatak Euroaquaing stručnjaka  bio da korak po korak pokreće sistem za tretman vode i objašnjava  svaku fazu procesa, a nakon toga je sljedeća dva dana nadgledao praktičan rad polaznika obuke na mobilnim jedinicama, koji su se na taj način praktično upoznali sa radom uređaja.

Nakon završene obuke, predstavnik američke ambasade za zapadnu Afriku i pukovnik vojske Nigera su predali certifikate polaznicima obuke, a Euroaquaing je uspješno završio još jedan inostrani projekat za veliku američku grupaciju RWL, sa kojom ćemo nastaviti saradnju u nekim narednim projektima u nekom drugom dijelu svijeta.

Sistemi za tretman vode za piće