Instalacija i puštanje u rad duplex omekšivača

Firma Euroaquaing doo Tuzla, instalirala je i pustila u rad duplex omekšivač EAIOP-150 za potrebe firme ArcelorMittal Zenica koja se bavi proizvodnjom dugih proizvoda od čelika sa proizvodnim kapacitetom od skoro milion tona godišnje.

Za obradu metala potrebna je voda određenog kvaliteta, odnosno bez povišene ukupne tvrdoće. Ukupna tvrdoća predstavlja rastvorene soli kalcija i magnezija koje se mogu ukloniti omekšavanjem sa jonoizmjenjivačkom masom.

Ukupna tvrdoća ulazne vode prije sistema iznosila je 6.2 °dH, a nakon instaliranog EAI uređaja voda je potpuno „omekšana“ sa ukupnom tvrdoćom < 1 °dH.

Sistem radi automatski pomoću kontrolnog ventila 278/764 a kapacitet duplex omekšivača je Q=3500 l/h.

Zahvaljujući stručnosti i iskustvu, Euroaquaing tim je uspješno i u predviđenom roku izvršio sve zadatke i što je veoma važno, instalirani sistem radi sa dizajniranim kapacitetima i parametrima.

Sistemi za tretman vode za piće