O nama

Euroaquaing d.o.o je relativno mlada firma, osnovana 2013. godine kao želja njenih osnivača da na naše prostore donesu savremene trendove u tretmanu pitke vode, koji se već godinama koriste u svijetu, budući da su i ovdje prisutni problemi sa kvalitetom pitke vode.

Najznačajniji resurs ove firme je ljudski resurs sa svojim znanjem i praktičnim iskustvom. To znanje se ogleda u vještinama stečenim permanentnom edukacijom i poslovima na kojima su pojedinačno radili a u ovoj kompaniji nastupaju kao tim stručnjaka,  koji su više od 15 godina radili u eminentnim stranim kompanijama koje se bave tretiranjem pitke vode.

Glavna djelatnost nam je projektovanje, izrada, i inžinjering sistema za tretiranje pitke vode bilo da se radi o kompaktnim kućanskim uređajima, ili o postrojenjima industrijskih razmjera. Dijapazon sistema koje smo u mogućnosti da ponudimo i izradimo se kreću od prostih filtracionih jedinica, preko sistema za tretiranje bunarskih voda, do kompleksnih sistema sa reverznim osmozama, omekšivačima vode sa jonoizmjenjivačkim smolama i UV sterilizatorima. Pored svega navedenog radimo i kompletnu fizičko-hemijsku analizu na certificiranim labaratorijskim LOVIBOND aparatima.

Osim djelatnosti kojima se bavimo na našim prostorima, ujedno radimo i puštanje u rad, servisiranje i održavanje industrijskih postrojenja reverzne osmoze za američku grupaciju RWL, u okviru čega smo imali brojne angažmane širom svijeta, i između ostalog vršili edukaciju osoblja koje treba da radi na tim postrojenjima.

Cilj nam je da pružimo stručnu pomoć i efikasna rješenja, primjenom savremenih metoda i tehnologija,  svim ljudima koji imaju problema sa vodom, te da na taj način doprinesemo boljoj i zdravijoj zajednici, jer ipak… VODA JE IZVOR ŽIVOTA.

Sistemi za tretman vode za piće