Reference

Realizirani projekti u Bosni i Hercegovini:

MAK Mladost d.o.o., Mrkonjić Grad – Instalacija i puštanje u rad omekšivača za vodu
Prevent, Visoko, Goruša – Projektovanje, instalacija i puštanje u rad višestepenog sistema za tretman vode za piće
Adram d.o.o. Lukavac – Sistem za prečišćavanje bunarske vode
Actros d.o.o. Prnjavor – Sistem za tretman bunarske vode
Privatna farma T.L. Prnjavor – Sistem za tretman bunarske vode
Rattan Sedia d.o.o. Brčko – Sistem za tretman i pripremu vode
Medicallux d.o.o. Tuzla – Sistem za tretman vode
Rotor Doboj Organizacija za razvoj turizma regije Doboj – Uređaj za sterilizaciju vode
Živanić DS d.o.o. Prnjavor – Sistem za tretman i pripremu vode
Geoastor d.o.o. Banja Luka – Uređaj za sterilizaciju vode
AG Partner Tuzla, Knjigovodstveni servis – sistem za tretman vode
Menadžer d.o.o., Lukavac, Servis i održavanje automatske autopraonice
Belamionix d.o.o., Kerep – Projektovanje, inžinjering, nabavka, puštanje u rad i održavanje višestepenog sistema za tretman vode
Belamionix d.o.o., Brčko – Projektovanje, inžinjering, nabavka, puštanje u rad i održavanje višestepenog sistema za tretman vode
Belamionix d.o.o., Gradačac – Projektovanje, inžinjering, nabavka, puštanje u rad i održavanje višestepenog sistema za tretman vode
Belamionix d.o.o., Srebrenik – Projektovanje, inžinjering, nabavka, puštanje u rad i održavanje višestepenog sistema za tretman vode
Toplane Sarajevo – Nabavka i isporuka jedinica za hemijski tretman vode
Nerken doo, Maglaj – UV lampa 12 gpm
TMD Dommers Lighting doo, Gradačac – Omekšivač EAIO30
Ekonomska škola, Lukavac – Dispenser, samostojeći, bez osmoze
Madi doo, Tešanj – Hlorinator impulsni sa mjeračem
D-INZENJERING, PJ MRVICA, Sarajevo – Omekšivač EAIO10, kompaktni
Media Print, Gračanica – Višestepeni sistem za tretman vode
DEN ALM Company, Lukavac – UV lampa 12 gpm, Višestepeni sistem za tretman vode
U.G. Vodovod Dobra voda, Suha – Hlorinator impulsni
Termoingenjering doo, Gradačac – Omekšivač EAIO30
Tekstil doo, Tuzla – Reverzna osmoza, RO5
Ekomed, Šamac – Višestepeni sistem za tretman vode
Makea d.o.o., Laktaši – Hlorinator impulsni
Landgold d.o.o., Gračanica – Servisiranje uređaja
VS – Komerc Brenta, Bijeljina – Omekšivač EAIO30
Agreks d.o.o., D.Žabar – Višestepeni sistem za tretman vode
Pivara d.o.o, Tuzla – Omekšivač EAIO05 kompaktni
Terrasit doo, Gračanica – RO5 sa dispenzerom
NN TECHNISOL d.o.o., Doboj – Puštanje u rad omekšivača
Alić Bau, Živinice – UV sterilizator 12 gpm
Elisa Berry BH d.o.o., Živinice – UV lampa 12 gpm
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, škole na području TK – Instalacija UV sterilizatora
Fondacija grada Tuzla, škole na području TK – Instalacija UV sterilizatora

Realizirani inostrani projekti:

Bangladeš, Daka – Instalacija, pokretanje sistema i obuka pripadnika policijskih snaga za rad na pokretnim tretmanima vode
MFO North Camp Egipat – Instalacija, pokretanje sistema i obuka zaposlenika (600m3/dan)
MFO South Egipat Shar El Sheik – Tehnička procjena postojećeg RO sistema (350m3/dan)
MFO South Egipat Shar El Sheik – Reparacije pokretanje i probni rad (350m3/dan)
RWL MINUSMA Mobiles – training program, Niger – Puštanje u rad i edukacija osoblja za rad na mobilnim jedinicama za tretman vode

 

Reference:

Sistemi za tretman vode za piće