Zagađena voda – uzrok bolesti i prijevremene smrti

Voda je jedan od najjačih agresivnih otapala na svijetu. Poznata kao “univerzalno otapalo”, ona će na putu do naših slavina, u manjoj ili većoj količini otopiti gotovo sve na što naiđe sve dok ne postigne zasićenje.

Global Warming or Nuclear War Water Filtration Reserves Purification Survival Dirty

Nečistoće koje nalazimo u vodi uključuju atmosferske plinove, minerale, organske tvari te ostale tvari i spojeve korištene prilikom transporta ili skladištenja vode. Najčešći uzroci onečišćenja pitke vode su:

1. Otpadne vode
Mnogi gradovi nemaju riješen problem prečišćavanja otpadnih voda, što predstavlja opasan izvor zagađenja, jer na takav način neprečišćene otpadne vode mogu dospjeti u podzemlje ili vodotokove te zagaditi sama izvorišta.

2. Poljoprivreda
U područjima intenzivne poljoprivrede, oborinske vode ispiru poljoprivredno zemljište odvodeći u podzemlje velike količine umjetnih gnojiva, herbicida i pesticida.

3. Saobraćajnice
Veliki uzrok zagađenja izvorišta predstavljaju otpadne vode saobraćajnica koje sadrže mineralna ulja, teške metale i sl., koje odlaze u zemlju i dalje u vodotokove.

4. Kisele kiše
Nitrati i teški metali dolaze s kiselim kišama u vodotoke, a poznato je da većina vodotoka gravitira Podunavlju, što dovodi do prekograničnog i regionalnog transporta tih štetnih tvari u Podunavlje. Rijeke u Podunavlju su zbog toga najzagađenije.

5. Hemikalije korištene u procesu obrade vode
Redovito, do onečišćenja pitke vode dolazi zbog korištenja hemikalija u procesu obrade vode za piće. Po zdravlje su najopasnije posljedice korištenja hlora, aluminijeva sulfata i natrijevog fluorida.

Sistemi za tretman vode za piće